Lid worden

Iedereen kan lid worden van Coro Cantoro, het is niet noodzakelijk Spaans te kunnen spreken. Wij zijn altijd op zoek naar mannelijke leden (bas en tenor), maar ook regelmatig naar nieuwe alten en sopranen.

Bij voldoende deelname worden voorafgaand aan de kooravond speciale koorlessen van een uur gegeven genaamd CKL waarbij geoefend wordt met het repertoire van Coro Cantoro. Zowel jij als de dirigent kunnen bepalen of en wanneer je kunt doorstromen naar de kooravond. Meestal gaan deze lessen aan het begin van het seizoen van start.

Wil je eens nader kennismaken met ons koor, omdat je er wellicht lid van wil worden, dan ben je van harte uitgenodigd om als ‘gast’ een repetitie bij te wonen. Je kan dan van een map met partituren gebruikmaken. Tegelijkertijd kan dirigent Jorge Martínez Galán zich een eerste oordeel vormen over je zangkwaliteiten. Wil je inderdaad lid worden, dan kan je met Jorge een afspraak maken voor een kleine zangtest. Jorge kan dan beoordelen bij welke stemsoort je het beste ingedeeld kan worden en welk niveau je hebt. Bladmuziek (notenschrift) kunnen lezen is een vereiste. Heel belangrijkste is verder inzet en enthousiasme.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap van Coro Cantoro  wordt voor een heel seizoen aangegaan en bedraagt € 370 p.p. per seizoen (1 september t/m 30 juni) waarvan €70 bij aanvang van het nieuwe seizoen betaald moet zijn, dus voor 1 september. Het restant ( €300) mag in twee termijnen per 15 oktober en per 15 januari betaald worden.  Bij tussentijdse beeindiging blijft de totale contributie verschuldigd, tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

De contributie komt overeen met 37 repetities van 2 uur en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer:  NL28ABNA043.47.69.576 t.n.v. Galán.biz Amsterdam, o.v.v. ‘Contributie Coro Cantoro, seizoen 2017- 2018′.

Interesse ?

Neem contact met ons op!